ท่านให้เอานิ้วชี้อุดที่รูหูทั้ง ๒ ข้าง แล้วเป่าลมให้ออกทางปากแรงๆ สัก ๒-๓ ครั้ง อาการหูอื้อจะพลันหายไปทันทีแลฯ

- สารี ธำรงวัฒน์ (หมอชาวบ้าน).