Archives for โรคภายในท้อง

ยาแก้โรคนิ่ว

ยาแก้โรคนิ่ว

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอาต้นบานไม้รู้โรยทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑ ต้น,ยอดต้นอ้อ ๙ ยอด, สารส้ม หนัก ๑ บาท, ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคนิ่ว เมื่อเริ่มเป็นใหม่ๆ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ - พระบุญส่ง ฐิตธมฺโม วัดบางปลา สมุทรสาคร. ขนานที่ ๒ ท่านให้เอาแขนงสับปะรดลูกเขียว นำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใส่สารส้มลงผสมเล็กน้อย ใช้น้ำยารับประทานเป็นประจำ เวลาก่อนนอน หรือเวลาท้องว่าง มีสรรพคุณแก้โรคนิ่ว ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ - พระใบฎีกาถาวร เขมรํสิโย วัดสุทธาวาส อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี. ขนานที่ ๓...
ยาแก้โรคกระเพาะ

ยาแก้โรคกระเพาะ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอาเกลือทะเล (เกลือใส่แกง ชนิดเม็ด) ๓ กำมือ (ของคนไข้) โดยให้คนไข้เป็นผู้หยิบด้วยตนเอง ขณะหยิบพึงกลั้นใจ นึกบริกรรมดังนี้ หยิบครั้งที่ ๑ บริกรรมว่า “พุทธัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ หยิบครั้งที่ ๒ บริกรรมว่า “ธัมมัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ หยิบครั้งที่ ๓ บริกรรมว่า “สังฆัง ปัจจักขามิ” หยิบเกลือ ๑ กำมือ นำเกลือทั้ง ๓ กำมือนั้นมาใส่หม้อดิน ปิดฝาหม้อเสีย ยกขึ้นตั้งไฟสะตุให้สุก (ไม่ต้องใส่น้ำ) นำไข่ไก่มา ๓ ฟอง ทุบเอาเฉพาะไข่ขาว (โดยคัดเอาไข่แดงออกเสีย) นำมาผสมกับเกลือที่สะตุสุกดีแล้วนั้น ใส่ภาชนะเก็บไว้ ใช้รับประทานครั้งละ...

ยาแก้โรคไต

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอาเปลือกต้นงิ้วแดงมากพอสมควร นำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน ใช้รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคไต ซึ่งมีอาการทำให้มือและเท้าอ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง เป็นยาช่วยเพิ่มเลือดเป็นอย่างดีเยี่ยมนักแลฯ - พระอธิการบุญลือ ฐิตบุญฺโญ วัดใหม่วงเดือน (บึงประจำรัง). ขนานที่ ๒ ท่านให้เอาลูกพุทราจีน, (ตากแห้ง) ๑๕ ลูก, ต้นลูกใต้ใบทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) ๑๕ ต้น, (ล้างน้ำให้สะอาด), ลูกเกาลัด ๑๕ ลูก,หมูเนื้อสัน หนัก ๖ ขีด, ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นำมาใส่หม้อดินกับน้ำพอสมควรใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำ รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา ใช้รับประทานได้ทุกเวลา เป็นเวลา ๗ วัน มีสรรพคุณแก้โรคไต ซึ่งมีอาการปวดหลัง ปัสสาวะมีสีเหลืองขุ่นข้น มือและเท้าอ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง...

ยาแก้โรคกระษัย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอาเถารางแดง กับ ต้นโด่ไม้รู้ล้ม ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ เอาอย่างละเท่าๆ กัน นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้เหลือง ใช้ชงกับน้ำร้อน รับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคกระษัย แก้อาการขัดเบา (ถ่ายปัสสาวะไม่สะดวก) ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ - พระครูสุวรรณวิริยคุณ วัดทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี. ขนานที่ ๒ ท่านให้เอาต้นกะเม็งทั้งห้า (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอาเฉพาะน้ำ กรองด้วยผ้าขาวบาง ผสมกับน้ำร้อนประมาณครึ่งแก้ว และผสมกับ น้ำผึ้งแท้ ๑ ใน ๓ ส่วนของน้ำร้อน ใช้น้ำยารับประทาน ในวันพระสิ้นเดือน มีสรรพคุณแก้โรคกระษัย เป็นยาขับน้ำปัสสาวะเป็นยาอายุวัฒนะ เคยใช้รักษาได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ - พระครูวินิตชัยคุณ วัดไชโยวรวิหาร อ่างทอง.